Struktura podataka i algoritmi

Obavezan kolegij na drugoj godini smjera Profesor fizike i informatike

Obavijesti


Kolegij sam prestao držati u školskoj godini 2009/10.


Kolegij se održava u zimskom semestru, a nastava se sastoji od dva sata predavanja i dva sata vježbi tjedno. Studenti su dužni pohađati nastavu, redovito pohađanje predavanja i vježbi je uvjet za dobivanje potpisa. Završna ocjena na ispitu se određuje prema postignutim rezultatima na pismenom i usmenom dijelu ispita, te rješenju složenijeg problema koji student/ica treba riješiti samostalno i objasniti na usmenom dijelu ispita. Student/ica se oslobađa polaganja pismenog dijela ispita ukoliko preda u predviđenom terminu bar tri točno riješena zadatka za zadau koji se dijele tijekom semestra na vježbama (predviđeno je zadavanje oko 15 takvih zadataka) i ostvare prolazan rezultat na svakom od dva kolokvija koji će se održati tijekom semestra.


Sadržaj kolegija
Na ovim web stranicama se nalaze informacije i materijali u vezi s nastavom za akademsku godinu
2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007 i 2005/2006 . Kao pomoć studentima u pripremi ispita na tim stranicama su dostupne  kopije prezentacija održanih predavanja i vježbi, kao i dodatni koristan materijal (skripte, knjige, poveznice na druge web stranice i slično). Također se nalaze popisi studenata s njihovim rezultatima.Ovdje možete pronaći više informacija o pismenom i usmenom dijelu ispita, kolokvijima, zadacima za zadaću i ispit, kao i termine održavanja pismenih ispita.[Predavanja i vježbe 2009/10.]  [Popis studenata 2009/10.]home

Kontakt: soic@lnr.irb.hr